Copyright © 2013 · www.obrazovanie.asenovgrad-bg.com  ·  All Rights reserved
Основно училище "Петко Каравелов" -  Асеновград
Профил на купувача
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА В ОУ "ПЕТКО КАРАВЕЛОВ" - АСЕНОВГРАД
Архив - минали обществени поръчки

Решение за откриване на процедура за обществена поръчка от 27.03.2020г.