ПРИЕМ
 
Прием за 5 клас

През учебната 2021/2022 г. ОУ “Петко Каравелов“ гр. Асеновград предлага прием за 5-ти клас - непрофилирано обучение.

Утвърден училищен план - прием за 5 клас за учебната 2021/2022 г. :
1.Брой паралелки в пети клас - 3 паралелки.
2.Брой на местата във всяка паралелка - 26 места.
3.Целодневна организация на учебния ден - за всички желаещи ученици в пети клас, разпределени в две групи; максимален брой на учениците в група - 26 ученици.
КОНТАКТИ

4230, Асеновград
ул. "Асен Карастоянов" 16
тел.: 0331 65141
e-mail: karavelov.ad@abv.bg
НАМЕРИ НИ ВЪВ FACEBOOK