Copyright © 2013 · www.obrazovanie.asenovgrad-bg.com  ·  All Rights reserved
Основно училище "Петко Каравелов" -  Асеновград
Заявление за приемане на ученици в първи клас за учебната 2021-2022 година

Заявление за приемане на ученици в ПГ за учебната 2021-2022 година

Заповед № А-453/11.03.2021 г.

Протокол приети ученици в първи клас
Прием
ВАЖНО ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС И ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА
Необходими документи и график на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2021-2022 година

Прием за  5  клас:
През учебната 2021/2022 г. ОУ “Петко Каравелов“ гр. Асеновград предлага прием за 5-ти клас - непрофилирано обучение.
Утвърден училищен план - прием за 5 клас за учебната 2021/2022 г. :
1.Брой паралелки в пети клас - 3 паралелки.
2.Брой на местата във всяка паралелка - 26 места.
3.Целодневна организация на учебния ден - за всички желаещи ученици в пети клас, разпределени в две групи; максимален брой на учениците в група - 26 ученици.