Copyright © 2013 · www.obrazovanie.asenovgrad-bg.com  ·  All Rights reserved
Основно училище "Петко Каравелов" -  Асеновград
Покана до членовете на Обществения съвет при ОУ "Петко Каравелов" - Асеновград

Протокол №1
от проведено заседание на Обществения съвет при ОУ „Петко Каравелов”- Асеновград


Протоколи от №2 до  №10
от проведени заседания на Обществения съвет при ОУ „Петко Каравелов”- АсеновградЧленове на Обществения съвет при Основно училище „Петко Каравелов”- Асеновград


Обществен съвет и решения