Copyright © 2013 · www.obrazovanie.asenovgrad-bg.com  ·  All Rights reserved
Основно училище "Петко Каравелов" -  Асеновград
Полезни връзки
Уикипедия
МОН
Google
Дечица - забавен детски сайт
История на България
Електронен речник
Наши приятели от Русия
Нормативни актове
НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
Стратегия за дейността на училището

Правилник за дейността на училището

Училищен учебен план

Форми на обучение

Годишен план за дейността на училището


Организация на дейностите при целодневна организация на учебния ден (ЦОУД)
в ОУ "Петко Каравелов" - Асеновград за учебната 2017-2018 г.