Copyright © 2013 · www.obrazovanie.asenovgrad-bg.com  ·  All Rights reserved
Основно училище "Петко Каравелов" -  Асеновград
Нормативни актове
НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
Стратегия за дейността на училището

План за действие за изпълнение на стратегията за развитие на училището

Правилник за дейността на училището

Годишен план за дейността на училището

Учебни стаи за учебната 2020-2021 гдина

Дневен режим

Мерки за повишаване качеството на образованието в ОУ "Петко Каравелов" - Асеновград


Програма за превенция на ранно напускане на училище

Програма за равни възможности

Етичен кодекс на общността

Форми на обучение заповед РД-10-1181 от 14.09.2020г.


План - програма за БДП за 2021 година
Училищни учебни планове

УУП - 1 клас

УУП - 2 клас

УУП - 3 клас

УУП - 4 клас

УУП - 5 клас

УУП - 6 и 7 клас