Copyright © 2013 · www.obrazovanie.asenovgrad-bg.com  ·  All Rights reserved
Основно училище "Петко Каравелов" -  Асеновград
Насоки за работа на системата аа училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19
Заповед РД-01-549 от 30.09.2020г. на Министъра на здравеопазването

Заповед РД-01-651 от 11.11.2020г. на Министъра на здравеопазването

Заповед РД-09-3158 от 11.11.2020г. на МОН

Заповед РД-10-320 от 04.01.2021г.

Заповед РД-10-434 от 29.01.2021г.

Актуална информация за епидемичната обстановка в ОУ "Петко Каравелов" - Асеновград